ภาพวาดโดย Jan Kallwejt

Jan Kallwejt

Jan Kallwejt

ภาพประกอบบทความ วาดโดย Jan Kallwejt 
ในนิตยสาร Wired italy
เกี่ยวกับ Vintage Digital Culture
ชอบครับ

http://kallwejt.tumblr.com/post/5157895967/illustration-for-wired-italy-for-the-article-about

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s